ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ MAFF จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้