แต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นอาหารประจำภูมิภาคจึงได้รับการจัดเตรียมจากวัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลโดยใช้วิธีการปรุงอาหารที่ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศในท้องถิ่นและลักษณะทางธรรมชาติ
เว็บไซต์ “อาหารประจำภูมิภาคของเรา” ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ได้สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ต้นกำเนิด และสูตรอาหารประจำภูมิภาคจากทั่วประเทศญี่ปุ่น และนำเสนอความน่าดึงดูดใจและภูมิหลังของภูมิภาคที่อาหารเหล่านั้นเป็นรูปเป็นร่าง—ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น ค้นหาอาหารประจำภูมิภาคที่เหมาะกับคุณที่สุด