จังหวัดชิงะ

อิโทโกะนิ (เผือกและถั่วแดงอาสึกิต้มซีอิ๊ว)

อิโทโกะนิ (เผือกและถั่วแดงอาสึกิต้มซีอิ๊ว)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูที่ “ลิงค์และลิขสิทธิ์” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาพรอง(Term of use)

สูตรอาหาร

วัสดุ (สำหรับ 4 ท่าน)

  • ถั่วอะซึกิ 120g
  • เผือก 300g
  • น้ำตาล 10g
  • ซีอิ๊ว เล็กน้อย
  • เกลือ เล็กน้อย

ทำอาหารอย่างไร

  • 1. Boil azuki once to remove scum, then boil until soft.

  • 2. Peel taro, cut into bite-sized pieces, and pre-boil.

  • 3. Add sugar and soy sauce to the softened azuki beans and simmer briefly.

  • 4. Add taro to the seasoned azuki and bring to a boil.

ผู้ให้บริการ : กลุ่มศึกษาวัฒนธรรมอาหารเมืองชิงะ

* สูตรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและบ้าน