จังหวัดยามากาตะ

ดงการะจิรุ/คังดาระจิรุ (ซุปปลามาดาระ)

ดงการะจิรุ/คังดาระจิรุ (ซุปปลามาดาระ)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ให้บริการรูปภาพ: Oishii Yamagata

  • ผู้ให้บริการรูปภาพ: ห้องสมุดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ยามากาตะ

  • ผู้ให้บริการรูปภาพ: ห้องสมุดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ยามากาตะ

สูตรอาหาร

การจัดสูตร

ผู้ให้บริการ : การสำรวจอาหารท้องถิ่นของยามากาตะ (แก้ไขโดยสภาส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวแห่งจังหวัดยามากาตะ ดูแลโดย ฮิซาโกะ ฟุรุตะ)

* สูตรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและบ้าน

* วิดีโอสูตรอาหารนี้ได้รับการจัดเรียงบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการปรุงอาหารที่บ้าน