จังหวัดฟุกุอิ

นามากุสะจิรุ (ซุปปลาซาบะย่าง ต้มกับแป้งสึดาเระ, เต้าหู้, จิคุวะ, เห็ดหอม และคามาโบโกะ)